ALUMNI STIE DD 6

LAMBANG_IKATAN_ALUMNI_STIE_DAHANI_DAHANAI-removebg-preview

Ikatan Alumni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok

KHAIRUNNISA, SE

Pekerjaan : -

DIANA ULFAH,SE

Pekerjaan : -

ATIKA MURNI, SE

Pekerjaan :

HELDA PRAMIDA, SE

Pekerjaan : -

RAHMAWATI, SE

Pekerjaan : -

CHAPILLA, SE

Pekerjaan :

YAYU FUJIASTUTI, SE

Pekerjaan : -

SINDI AULIA, SE

Pekerjaan : -

Gulir ke Atas